Deze website maakt (in beperkte mate) gebruik van cookies
×
De Tinnen Soldaat
×
 x 

Winkelwagen is leeg

Voorwaarden Sinterklaas acties:

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de Sinterklaas acties.

CMON/FFG/GW actie:
Deze actie is geldig tot en met 7 december 2019.
Alle producten van uitgevers: Cool Minions Or Not (CMON), Fantasy Flight Games (FFG) en Games Workshop (GW) hebben een korting van 15%.
Deze actie is niet te combineren met andere acties, zoals korting van lidmaadschap Ducosim of anderzijds afgeprezen producten.
Deze actie is alleen geldig in de fysieke winkel van De Tinnen Soldaat aan de Soembalaan 12, Ede.

Asmodee actie:
Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019.
Alle producten van leverancier Asmodee, in de hiervoor aangewezen kast, hebben een korting van 20%.
Deze actie is niet te combineren met andere acties, zoals korting van lidmaadschap Ducosim of anderzijds afgeprezen producten.
Deze actie is alleen geldig in de fysieke winkel van De Tinnen Soldaat aan de Soembalaan 12, Ede.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten.

Overeenkomst:
Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door de Tinnen Soldaat. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.


Communicatie:
De Tinnen Soldaat erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Bewijs:
De administratie van de Tinnen Soldaat geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan de Tinnen Soldaat verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door de Tinnen Soldaat verrichte leveringen.


Webshop:
Alle aanbiedingen gedaan door de Tinnen Soldaat zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. de Tinnen Soldaat behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.


Prijzen:
Alle prijzen en tarieven van de Tinnen Soldaat zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.


Betalingen:
Alle aankopen via de Tinnen Soldaat moeten op 1 van de volgende wijzen betaald worden:
-direct met internet bankieren via paypal of via ideal
-vooraf middels een bank- of giro overschrijving
-contant bij afhalen

Verzendkosten:
Uw bijdrage in de verpakking en verzendkosten volgens onderstaande  :
zending kan door de brievenbus: 1,-, 1,90, 3,30, 4,25,of 5,20 afhankelijk van het gewicht.

Als de zending niet door de brievenbus kan: 5,75 (DHL). 

Dit zijn tarieven binnen Nederland! Binnen Nederland worden bestellingen vanaf 50,- gratis verzonden

Leveringstermijn :
De leveringstermijn van onze producten bedraagt normaal gesproken ca 2-3 werkdagen nadat de betaling is ontvangen (nb maandag is geen werkdag!). Indien wij een artikel niet voorradig hebben is de leverings termijn maximaal 30 dagen of anders met u overeen gekomen. Indien de Tinnen Soldaat deze leverings termijn niet na kan komen zal dit aan u gemeld worden.. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons per e-mail te melden, waarna de Tinnen Soldaat het reeds door u betaalde bedrag binnen 7 werkdagen aan u terug zal betalen


Ruilen:
Mocht U niet tevreden zijn over Uw aankoop dan kunt U het, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, altijd terug sturen. U ontvangt dan Uw aankoop bedrag van ons terug. Neem wel altijd eerst even contact met ons op. Te ruilen of te retourneren producten moeten  onbeschadigd en in de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terug gezonden worden. Verzend kosten dient U zelf te betalen. Niet of onvoldoende gefrankeerde retour zendingen, of retourzendingen die niet binnen 14 dagen zijn, worden niet in ontvangst genomen.

stuur retour zendingen aan:
de Tinnen Soldaat
Soembalaan 12
6712AL Ede

Garantie:
de Tinnen Soldaat geeft garantie op materiaal- en fabricagefouten . Deze garantie vormt geen beperking of kwijtschelding van de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 10 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail of per brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht . Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. De garantie houdt in dat het artikel gerepareerd, vervangen of terugbetaald zal worden indien de Tinnen Soldaat bepaald heeft dat de garantie van toepassing is.


Uitsluiting garantie:
Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden in de volgende gevallen:
als het defect kennelijk het gevolg is van nalatigheid van de klant.
als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
als de koper de Tinnen Soldaat niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek
als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.


Opeisbaarheid:
Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is de Tinnen Soldaat gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. In de volgende gevallen zult u van rechtswege in gebreke zijn en is het bedrag direct opeisbaar:
-indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald zijn of
-indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of
-indien u bewust onjuiste informatie hebt verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.


de Tinnen Soldaat Nederland Handelsregister KvK: 70859434

Agenda

24 jan 2020
08:00PM - 11:30PM
FNM Draft
25 jan 2020
01:00PM - 05:00PM
YuGiOh
29 jan 2020
02:00PM - 06:00PM
Casual Card Games

paypal-curved.png 32x32 iDeal.png 32x32PositiveSSL tl trans2facebook circle color-512.png 32x32app icon2

Voer je email in om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Voordelen

OK-2 Veilig betalen via SSL
OK-2 Diverse betaalmogelijkheden
OK-2 Meer dan 8000 artikelen op voorraad
OK-2 Afhalen in fysieke winkel mogelijk
OK-2 Snelle verzending
OK-2Een van de grotere sellers in NL van
      gamecards 

Contact

De Tinnen Soldaat
Soembalaan 12
6712AL EDE GLD

tinnensoldaat@hotmail.com
06 26223550

Openingstijden:
di t/m do: 12.00 - 18.00
vrijdag: 12.00 -21.00
zaterdag 10.00 - 17.00